{关键字}

Chiêu trò casino-Các game casino

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp và giải đáp. Nếu bạn còn có những câu hỏi nào khác liên quan đến học bổng, tuyển sinh, ngành nghề dự tuyển bậc cử nhân NUS 2022 - 2023, vui lòng gửi câu hỏi  thắc mắc tại đây

NUS có yêu cầu ứng viên phải chuẩn bị viết essay và trả lời phỏng vấn học bổng ? (Nhật Linh, TPHCM)

Theo thông lệ trong đơn tuyển sinh NUS có đề nghị ứng viên viết statement khoảng 400 chữ (2000 ký tự) để giới thiệu về mình nhưng không bắt buộc.

Nếu ứng viên được mời phỏng vấn học bổng thì ứng viên sẽ được yêu cầu viết một bài essay nêu ý kiến về các phương châm đào tạo của NUS và trình bày các lý do vì sao chọn ngành nghề và chọn NUS, kế hoạch học tập và làm việc tương lai.

Trong phỏng vấn học bổng ứng viên sẽ được hỏi những nội dung tương tự như trong bài essay và trả lời các câu hỏi liên quan khác cho giám khảo bằng tiếng Anh.

Đây cũng là cách làm chung của nhiều trường lớn trên thế giới khi xét tuyển học bổng.

Do vậy, việc chuẩn bị viết essay và các kỹ năng phỏng vấn đều rất cần thiết nếu ứng viên muốn lấy học bổng.

Ở Việt Nam, các trường trung học và đại học có thể có nhiều cách cho điểm khác nhau. Nhất là các trường giỏi có thể cho điểm "gắt gao " hơn. Như vậy, nếu chỉ căn cứ vào điểm học bạ gởi đến làm sao Ban tuyển sinh NUS có thể xét tuyển công bằng ? (Đức Thịnh, Hà Nội)

Ban tuyển sinh NUS đã có 21 năm kinh nghiệm tuyển sinh ở Việt Nam và thường xuyên cập nhật tình hình các trường lớp và thi cử của Việt Nam. Cho nên Ban tuyển sinh NUS đủ khả năng để đánh giá khách quan các hồ sơ dự tuyển.

Mặt khác, để xét tuyển ứng viên, nhà trường không chỉ căn cứ vào điểm học bạ mà còn xem xét điểm Anh văn quốc tế và các thành tích khác của ứng viên ứng với yêu cầu của từng ngành cụ thể mà ứng viên chọn lựa.

Chiêu trò casino-Các game casino